سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یــا مُـغْـنے مـَـن اسْــتَغْنـاھ  

 _______________________________

فــرقے بین رنگــ ها نبود امـــا ..

همیشہ مــداد ِ سـیــاه ِ من ..

بلند ـتر از مدادهـاے رنگے بود !

آن روزهــا کہ آسمان ِ نقاشے هامان

 آبے بود !!

خورشیدمان با نـــور مے تابید

و پشت هــ ی ـچ ابرے پنهان نمیشد !!

.

.

فرقے بین رنگــ ها نبود امــا ..

همیشہ مـداد ِ سـیـاه ِ من ..

بلند ـتر از مدادهــاے رنگے بود

درست شبیہ روزهـــآیم !!

تــو را داشتم و ..

براے دل ِ کودکانہ ام کافے بود ..

و هیچ وقت بہ وقت وصــال از خواب نمیپریدم !!

 جمکران

.

.

.

نـفـس بده

عــــــاشقے کـــنــــم !!

 ......................

پ.ن :

[ غــلام ســیاه داشتے

تا روسیاهان پاے آمدن داشته باشند ؟!! ]+ سه شنبه 92/8/14 6:19 عصر نیـــاز | نظر

MeLoDiC