سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

 

یـــا سَــمِــیــع

______________________ 

گریه هایش،نگهبان باغ را کلافه کرده بود    .

    «عزیزم یه دقیقه آروم بگیر.الان مامانت پیدا میشه»

به در خیره شده بود و هق هق کنان گریه میکرد    .

نگهبان رفت یک چای بریزد که پسر دوید کنار در     !

    «پسر ، کجــا ؟!! »

رویش را که برگرداند نفس راحتی کشید     ..

مــادر و فــرزند همدیگر را بغل کرده بودند.

مــادر،میبوسیدش،پسر هنوز هق هق میکرد.

زیر چادر مادر،سرش را بالا اورد و با اخم گفت  :

" کجا بودی همه اش دنبالت گشتم؟! چرا گمشده بودی؟ "

و مــادر سخن کودکانه او را به دل نمیگیرد و فقط لبخند میزند!!

.......

همیشه شـمــا را غــایب میبینم

 در مدرسه به ما یاد داده اند که غیبت صغری69سال طول کشید غیبت کبری ... خدا میداند.

همیشه دعــا میکنیم گمشده مان«مـهـدی فاطمه علیهما السلام» زودتر پیدا شود

و شما سخن کودکانه ما را به دل نمیگیری و فقط لبخند میزنی...

گم شده ایم ای مولایمان،در این شلوغی گناه و دنیا !!!

...

20

...

امام صادق(علیه السلام) :

هرکه دوست دارد از یاران قائم(عجل الله فرجه)باشد،

باید انتظار کشد و از گناه پرهیز کند و بر اخلاقی نیکو باشد در حالی که منتظر است.

پس اگر چنین کسی پیش از قیام قائم در گذرد،او را پاداشی باشد مثل پاداش کسی که قائم را درک کرده باشد.

پس کوشش کنید و انتظار کشید،که گوارایتان باد ای گروه مورد رحمت!

کتاب الغیبة شیخ طوسی (ره(

_____________________________________________

منبع : از یادش نمیرویم


+ دوشنبه 92/4/24 1:1 عصر نیـــاز | نظر

MeLoDiC