سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه
مسابقه صبح رسانه

یا سریع الرضا...

نیا نیا گل نرگس جهان که جای تو نیست

          دو صد ترانه به لبها یکی برای تو نیست


                                                نیا نیا گل نرگس که در زلال دلی

                                                         هزار آینه نقش و یکی ز خال تو نیست


نیا نیا گل نرگس تو را به خاک بقیع

          که شهر ما نه مُهیای گامهای تو نیست


                                                 نیا نیا گل نرگس به آسمان سوگند

                                                          قسم به نام و نهادت دلی برای تو نیست


نیا نیا گل نرگس ز رنجمان تو مکاه

       کسی ز خلق و خلائق فدای راه تو نیست


                                                نیا نیا گل نرگس بدان و آگه باش

                                                       که جای سجده گه ما هنوز مال تو نیستنیا نیا گل نرگس که چون علی تنها

       به فجر صبح ظهورت کسی کنار تو نیست


                                               نیا نیا گل نرگس به مجلس ندبه

                                                       که ندبه ، ندبه خرقه است و پایگاه تو نیست


نیا نیا گل نرگس دعای عهد کجاست؟

       نه این نماز جماعت به اقتدای تو نیست


                                               نیا نیا گل نرگس به جان تشنه عشق
                      
                                                       دعا دعای ظهور است ولی برای تو نیست

 

نیا نیا گل نرگس سقیفه ها برپاست

         ردای سبز خلافت ولی برای تو نیست

 

                                              نیا نیا گل نرگس به مادرت زهــــــــــــــرا

                                                     کسی برای شهادت به کربلای تو نیست


نیا نیا گل نرگس نیا به دعوت ما

       هزار نامه کوفی یکی برای تو نیست


                                            نیا نیا گل نرگس فـدا شـــوی مـــــولا

                                                    برای عصر عجیبی که خواستار تو نیست

...

اللهم عجل لولیک الفرج

...

کوفی نوشت:اللهم عجل لولیک الفرج...

خدایا به من شایستگی درک ظهور بده :(

شاعر: مهدی قاسمی


+ جمعه 91/1/25 11:30 صبح نیـــاز | نظر

MeLoDiC